IMG_6934.JPG

RØRINSPEKSJON

Med våre avanserte fjernstyrte roboter med kamera, kan vi foreta inspeksjon/ filming innvendig i rør.

Vi kan dokumentere tilstand på strekk inntil 300 meters lengde. 

Vi foretar rørinspeksjon for utarbeidelse av tilstandsrapport på rørledningen. Kunden får også en eventuell anbefaling på utbedring. Kunden kan ved hjelp av vårt avanserte utstyr også få påvist hvor ledningen går.

 

Med våre kameraer kan vi inspisere rør fra små til store dimensjoner, normalt fra 30mm til 600mm. Vi har også utstyr som er i stand til å kjøre gjennom rør med flere 90 graders bend. Kamera med kabel og med selvgående traktor for store dimensjoner og større avstander. Med vårt avanserte utstyr kan vi jobbe i alle typer hoved ledninger, stikkledninger og luftekanaler. Fall-måling av rørledningen kan også utføres. Rør-inspeksjons opptakene lagres elektronisk for videre utarbeidelse av detaljerte skriftlige rapporter, basert på Norsk Vann Standard 145/2005

Kommunal ledning med innlekasje av vann grunnet tverrforskyvning på rør

KONTAKT OSS IDAG

Telefon

DØGNVAKT

92 134 135

Email

drift@avlopsspesialisten.no

 

Åpnings tider kontor

Man - Fri: 08.00 - 15.30
​​DØGNVAKT TJENESTE ALLE ANDRE TIDER

Avløps Spesialisten AS er medlem av Rørinspeksjon Norge, vi utfører godkjente rørinspeksjoner etter NORVAR 145/2005. 
Våre operatører har Operatørbevis fra Rørinspeksjon Norge

Success! Message received.