top of page

        Avløps Spesialisten har nytt og moderne utstyr for trykktesting.

En trykktest utføres for å kontrollere om røret har eventuelle lekkasjer.
Det er viktig at dette blir gjort etter gjeldene prosedyrer, slik at ledningsinnehaver overtar et tett røranlegg. Røranlegg dokumenteres etter trykktest.

Når vi trykktester, settes et angitt trykk på ledningen for å dokumentere at rørene holder tett under et høyere trykk enn driftstrykket
Ved hjelp av vårt digitale måleutstyr loggføres trykkendringer etter ønskede intervaller
Resultatene sammenfattes i en grafisk rapport der også hele loggen legges ved. Dette gir ekstra sikkerhet både for kunden og ledningsinnehaveren. All dokumentasjon leveres både digitalt og i papirform
Vi utfører også tetthetsprøving av selvfalls ledninger og kummer. Her er prinsippene de samme som ved trykktesting

KONTAKT OSS IDAG

Telefon

DØGNVAKT

92 134 135

Email

drift@avlopsspesialisten.no

 

Åpnings tider kontor

Man - Fri: 08.00 - 15.30
​​DØGNVAKT TJENESTE ALLE ANDRE TIDER

Success! Message received.

bottom of page